Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Jeśli Twoi najbliżsi uważają, że jesteś świetnie zorganizowany, skrupulatny, nie gubisz żadnych dokumentów i nieustannie sporządzasz listy, Twoim przeznaczeniem jest praca technika archiwisty. Po ukończeniu tego kierunku będziesz na co dzień zajmował się tym, co tak bardzo lubisz: gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz związanym z nią postępowaniem końcowym.

 

Czego nauczysz się na kierunku Technik archiwista w szkole Żak?

Po zapoznaniu się z podstawami przedsiębiorczości, poznasz podstawy i metodykę archiwistyki. Nabędziesz umiejętność specjalistycznego zabezpieczania akt. Poznasz działalność popularyzatorską archiwum, a także postępowanie z dokumentacją niearchiwalną oraz materiałami archiwalnymi. Nauczysz się prawa archiwalnego oraz posługiwania się językiem obcym w archiwistyce podczas codziennej pracy w archiwum. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznie przygotują Cię do wykonywania pracy zawodowej. Zapoznasz się z bezpieczeństwem i higiena pracy w archiwum, właściwym obiegiem i przechowywaniem dokumentacji. Zdobędziesz umiejętność opracowywania materiałów archiwalnych, a także zgłębisz zasady prowadzenia działalności gospodarczej w archiwistyce.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Organizacja i prowadzenie archiwum (AU.63)

Opracowywanie materiałów archiwalnych (AU.64)

 • Tryb nauczania:

  Zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2-lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik archiwista

 • EGZAMIN:

  Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Archiwa państwowe

 • Archiwa zakładowe

 • Instytucje publiczne

 • Składnice akt w jednostkach administracji

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Język obcy w archiwistyce

 • Podstawy archiwistyki

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Prawo archiwalne

 • Metody archiwistyki

 • Zabezpieczanie akt

 • Działalność popularyzatorska archiwum

 • Postępowanie z dokumentacją niearchiwalną

 • Postępowanie z materiałami archiwalnymi

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w archiwum

 • Obieg i przechowywanie dokumentacji

 • Opracowanie materiałów archiwalnych

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w archiwistyce