Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Pomoc nauczyciela przedszkola to niezwykle pasjonujący i inspirujący zawód. Praca z dziećmi przynosi wiele satysfakcji. Najmłodsi przedszkolacy potrzebują szczególnego zainteresowania i uwagi, a także wymagają, aby ich otocznie było zawsze czyste, bezpieczne  oraz uporządkowane. Dlatego tak ważna jest rola, jaką pełni osoba, która asystuje wychowawcy podczas codziennych zajęć. Oczywiście, tak samo jak w przypadku nauczyciela przedszkolnego, jego głównym priorytetem jest sprawowanie opieki nad dziećmi, dbanie o ich bezpieczeństwo oraz organizowanie im czasu.

 

Pomaga on dzieciom podczas spożywania posiłków, wychodzenia do toalety czy w trakcie ubierania się. Kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne, plastyczne, takie jak malowanie czy rysowanie, dba o przestrzeń wokół podopiecznych i pomaga im w wykonywaniu prac. Jego zadaniem jest też utrzymywanie porządku i czystości na sali. Dzięki pomocnikowi nauczyciel może w sposób komfortowy i skuteczny sprawować swoje obowiązki polegające na realizowaniu programu dydaktycznego.

 

Czego nauczysz się podczas kursu Pomoc nauczyciela przedszkola w szkole Żak?

Przede wszystkim poznasz zasady bezpieczeństwa, jakie należy stosować pracując z dziećmi oraz jak reagować w nagłych wypadkach. Nauczysz się czynności związanych z udzieleniem pierwszej pomocy najmłodszym. Podczas kursu poruszane są elementy edukacji matematycznej i polonistycznej, literatura dziecięca i animacja teatralna. Poznasz potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym oraz psychologiczne aspekty pracy z nimi. Osoba, która odbędzie kurs, zgłębi wiele metod pracy z dziećmi oraz będzie wiedziała jak ciekawie i kreatywnie zorganizować im czas.

 

Wymagania:

Wykształcenie średnie.

 • Tryb nauczania:

  stacjonarny
  wieczorowy
  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  130 godzin

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Opieka nad dziećmi podczas spacerów i zabaw na powietrzu

 • Pomoc dzieciom przy spożywaniu posiłków

 • Pomoc w sprzątaniu po zajęciach

 • Uczenie dzieci dbałości o higienę osobistą, czystość i porządek

 • Wsparcie dzieci w czynnościach higieniczno-sanitarnych

 • Zagadnienia związane z realizacją zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w ścisłej współpracy z nauczycielem