Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Postępowanie podatkowe ma na celu ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego. Procedura jest rozpoczynana w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wysokości podatku lub uzyskania wiedzy na temat nieprawidłowości w rozliczeniu danego podatnika przez organy podatkowe.

 

Czego się nauczysz na kursie Postępowanie podatkowe dla początkujących w szkole Żak?:
• ustaleń terminologicznych
• zasad ogólnego postępowania podatkowego
• stron postępowania podatkowego
• pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym
• doręczeń, wezwań, przywrócenia terminu
• wszczęcia postępowania podatkowego, akt postępowania podatkowego
• dowodów w postępowaniu podatkowym. Rozprawa podatkowa.
• zawieszenia postępowania podatkowego
• decyzji i postanowień; odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia
• wykonanie decyzji; wygaśnięcie decyzji, stwierdzenie jej nieważności, uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej

 • Tryb nauczania:

  stacjonarny
  wieczorowy
  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  10 godzin

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat CNiB Żak