Kurs – Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cena:

1549 zł

Czas trwania:

280

Tryb nauczania:

Stacjonarny

Kurs skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Zapoznanie uczestników z kompetencjami opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, nabycie przez nich umiejętności opieki nad dziećmi do lat 3 oraz odbycie praktyk zawodowych. Kurs składa się na 200 godzin dydaktycznych oraz 80 godzin praktyk.

Przykładowy program nauczania:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki: adaptacja jako rezultat rozwoju, przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia, uwarunkowania procesu rozwoju jednostki, rola środowiska oraz predyspozycji genetycznych, czynniki wsparcia i zagrożeń, krytyczne etapy rozwojowe, osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.

 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa: zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i po niemowlęcym, aspekty rozwoju dziecka, źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3, neurologiczne podstawy rozwoju dziecka, mechanizmy rozwoju dziecka.

 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka: rozpoznawanie potrzeb życiowych dziecka, planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach, kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka, opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem, prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, zabawa jako podstawowa funkcja aktywności dziecka, wprowadzenie dziecka w kulturę, budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami, lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

 • Kompetencje opiekuna dziecka: odpowiedzialność prawna opiekuna, podstawy medycyny ratunkowej, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów, emisja głosu.

 • Praktyki zawodowe.

Efekty kształcenia:

 • uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3

 • przeprowadzone zajęcia praktyczne dostarczą umiejętności praktycznych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz pierwszej pomocy

 • odbyta praktyka zawodowa dostarczy kompetencji społecznych w zakresie umiejętności pracy z dzieckiem do lat 3

Wymagania do zapisu:

 • wykształcenie średnie

 • ukończone 18 lat.

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

280

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, Certyfikat CNiB "Żak"

Przykładowy program nauczania

 • Kompetencje opiekuna dziecka
 • Praktyki zawodowe
 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

Perspektywy pracy

 • Żłobki
 • Kluby dziecięce
 • Placówki opieki dziennej

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.