Menu

Termin składania deklaracji na maturę do 30 września

22 sierpnia 2017

Semestr V i VI LO

Deklaracje na maturę przyjmujemy do dnia 30 września.

Deklaracje powinny złożyć osoby, które chcą przystąpić do matury.

Termin składania deklaracji jest terminem nieprzekraczalnym.

Zobacz także