• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI na egzamin zawodowy z KWALIFIKACJI w sesji czerwiec- lipiec 2021

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI na egzamin zawodowy z KWALIFIKACJI w sesji czerwiec- lipiec 2021

24.1.2021

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec/lipiec 2021 - do 5.02.2021.

W trakcie nauki na bezpłatnych kierunkach policealnych słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zgodnie z harmonogramem dostepnym w sekretariacie szkoły oraz w załączniku poniżej.

Uczniowe zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Absolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego abolwenta, nie później niż 5 miesiący przed egazaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Deklaracje mogą złożyć osoby, które od lutego 2021  będą słuchaczami następujących semestrów:
-

technik usług kosmetycznych - semestr IV
-

technik BHP - semestr III 

-florysta semestr II

-technik administracji semestr IV
-

opiekun medyczny - semestr II 

Podejście do egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły.

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb, do deklaracji należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.