facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
14.03.13
program florysta

PRAKTYKA ZAWODOWA – FLORYSTA

 

Podczas dwóch semestrów nauki konieczne jest odbycie przez Państwa praktyki

zawodowej, która obejmuje 4 tygodnie w II semestrze (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni,

160 godzin w semestrze II

 

Zakres materiału konieczny do opanowania to:

MATERIAŁ NAUCZANIA

1. Organizacja firmy praktyki zawodowej

- Instytucje ochrony pracy.

− Obowiązki pracownika w zakresie BHP.

− Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska w

zawodzie florysty

− Czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka występujące w środowisku pracy florysty

− Zasady udzielania pierwszej pomocy.

− Prowadzenie działalności gospodarczej.

− Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

− Zasady planowania działalności gospodarczej.

− Klasyfikacja przedsiębiorstw wg formy organizacyjno-prawnej .

- Wydajność pracy.

- Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.

− Strategie marketingowe.

− Rynek materiałów i wyrobów florystycznych.

− Otoczenie firmy florystycznej.

− Segmentacja rynku florystycznego.

− Reklama we florystyce.

− Zarządzanie marketingowe.

Itp.

2. Wykonywanie kompozycji florystycznych podczas praktyki zawodowej

- Bukiety okolicznościowe( pęk kwiatowy, bukiet prosty, wiązanka paralelna, wiązanka

rytmicznie wystopniowana, bukiety konstrukcyjne i inne,

− Kompozycja w naczyniu

- Florystyka wielkanocna, (wianki na drzwi i okna, , ozdobne jaja, ozdobne koszyczki itp.)

− Florystyka związana z Adwentem i Bożym Narodzeniem

− Florystyka ślubna

− Florystyka żałobna( florystyka kondolencyjna, florystyka pogrzebowa, florystyka ofiarna)

− Kompozycje Walentynkowe

- Kompozycje florystyczne na inne okazje

Źródło: program nauczania florysta 343203 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012

- Florystyka sezonowa

− Dekoracje wnętrz świeckich

− Dekoracja wnętrz sakralnych

− Dekoracje wnętrz nietypowych ( np. hale targowe , wystawowe, scena teatralna)

− Okno wystawowe

− Dekoracja stołów

− Obiekty florystyczne

− Dekoracje roślinne balkonów

− Dekoracje roślinne tarasów

− Dekoracji roślinnych we wnętrzu.

− Dobór materiałów do wykonania dekoracji roślinnych.

− Zabezpieczenie materiałów florystycznych, technicznych lub gotowych wyrobów w trakcie transportu.

− Organizacja przedsięwzięcia

Itp.

3. Sprzedaż i usługi florystyczne

- wszystkie czynności związane ze sprzedażą, pracą pod presją czasu, radzenie sobie ze stresem

- stosowanie technik negocjacji i porozumień

- wykorzystywanie wybranego słownictwa/nazewnictwa specjalistycznego w zrozumieniu wypowiedzi w branżowych źródłach

- przeanalizowanie krótkiego tekstu pisemny dotyczący wykonywania typowych czynności zawodowych (również w języku obcym)

- ocenić jakość wykonania wyrobów i dekoracji florystycznych

- dobrać materiały i środki niezbędne do pielęgnacji wyrobów i kompozycji florystycznych

- zabezpieczyć kompozycje florystyczne przed więdnięciem

- Reklamacja w kwiaciarni

Itp.

Słuchacze otrzymują tzw. „dziennik praktyk” podzielony na kolejne dni, gdzie mają za zadanie wpisywać opanowywane przez siebie umiejętności. Na końcu dzienniczka instytucja, w jakiej odbywa się praktyka opiniuje Słuchacza oraz wystawia propozycję ocenę.

PRAKTYKA ZAWODOWA – FLORYSTA

 

Podczas dwóch semestrów nauki konieczne jest odbycie przez Państwa praktyki

zawodowej, która obejmuje 4 tygodnie w II semestrze (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni,

160 godzin w semestrze II

 

Zakres materiału konieczny do opanowania to:

MATERIAŁ NAUCZANIA

1. Organizacja firmy praktyki zawodowej

- Instytucje ochrony pracy.

− Obowiązki pracownika w zakresie BHP.

− Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska w

zawodzie florysty

− Czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka występujące w środowisku pracy florysty

− Zasady udzielania pierwszej pomocy.

− Prowadzenie działalności gospodarczej.

− Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

− Zasady planowania działalności gospodarczej.

− Klasyfikacja przedsiębiorstw wg formy organizacyjno-prawnej .

- Wydajność pracy.

- Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.

− Strategie marketingowe.

− Rynek materiałów i wyrobów florystycznych.

− Otoczenie firmy florystycznej.

− Segmentacja rynku florystycznego.

− Reklama we florystyce.

− Zarządzanie marketingowe.

Itp.

2. Wykonywanie kompozycji florystycznych podczas praktyki zawodowej

- Bukiety okolicznościowe( pęk kwiatowy, bukiet prosty, wiązanka paralelna, wiązanka

rytmicznie wystopniowana, bukiety konstrukcyjne i inne,

− Kompozycja w naczyniu

- Florystyka wielkanocna, (wianki na drzwi i okna, , ozdobne jaja, ozdobne koszyczki itp.)

− Florystyka związana z Adwentem i Bożym Narodzeniem

− Florystyka ślubna

− Florystyka żałobna( florystyka kondolencyjna, florystyka pogrzebowa, florystyka ofiarna)

− Kompozycje Walentynkowe

- Kompozycje florystyczne na inne okazje

Źródło: program nauczania florysta 343203 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012

- Florystyka sezonowa

− Dekoracje wnętrz świeckich

− Dekoracja wnętrz sakralnych

− Dekoracje wnętrz nietypowych ( np. hale targowe , wystawowe, scena teatralna)

− Okno wystawowe

− Dekoracja stołów

− Obiekty florystyczne

− Dekoracje roślinne balkonów

− Dekoracje roślinne tarasów

− Dekoracji roślinnych we wnętrzu.

− Dobór materiałów do wykonania dekoracji roślinnych.

− Zabezpieczenie materiałów florystycznych, technicznych lub gotowych wyrobów w trakcie transportu.

− Organizacja przedsięwzięcia

Itp.

3. Sprzedaż i usługi florystyczne

- wszystkie czynności związane ze sprzedażą, pracą pod presją czasu, radzenie sobie ze stresem

- stosowanie technik negocjacji i porozumień

- wykorzystywanie wybranego słownictwa/nazewnictwa specjalistycznego w zrozumieniu wypowiedzi w branżowych źródłach

- przeanalizowanie krótkiego tekstu pisemny dotyczący wykonywania typowych czynności zawodowych (również w języku obcym)

- ocenić jakość wykonania wyrobów i dekoracji florystycznych

- dobrać materiały i środki niezbędne do pielęgnacji wyrobów i kompozycji florystycznych

- zabezpieczyć kompozycje florystyczne przed więdnięciem

- Reklamacja w kwiaciarni

Itp.

Słuchacze otrzymują tzw. „dziennik praktyk” podzielony na kolejne dni, gdzie mają za zadanie wpisywać opanowywane przez siebie umiejętności. Na końcu dzienniczka instytucja, w jakiej odbywa się praktyka opiniuje Słuchacza oraz wystawia propozycję ocenę.

PRAKTYKA ZAWODOWA – FLORYSTA

 

Podczas dwóch semestrów nauki konieczne jest odbycie przez Państwa praktyki

zawodowej, która obejmuje 4 tygodnie w II semestrze (5 dni w tygodniu), czyli 20 dni,

160 godzin w semestrze II

 

Zakres materiału konieczny do opanowania to:

MATERIAŁ NAUCZANIA

1. Organizacja firmy praktyki zawodowej

- Instytucje ochrony pracy.

− Obowiązki pracownika w zakresie BHP.

− Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska w

zawodzie florysty

− Czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka występujące w środowisku pracy florysty

− Zasady udzielania pierwszej pomocy.

− Prowadzenie działalności gospodarczej.

− Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

− Zasady planowania działalności gospodarczej.

− Klasyfikacja przedsiębiorstw wg formy organizacyjno-prawnej .

- Wydajność pracy.

- Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.

− Strategie marketingowe.

− Rynek materiałów i wyrobów florystycznych.

− Otoczenie firmy florystycznej.

− Segmentacja rynku florystycznego.

− Reklama we florystyce.

− Zarządzanie marketingowe.

Itp.

2. Wykonywanie kompozycji florystycznych podczas praktyki zawodowej

- Bukiety okolicznościowe( pęk kwiatowy, bukiet prosty, wiązanka paralelna, wiązanka

rytmicznie wystopniowana, bukiety konstrukcyjne i inne,

− Kompozycja w naczyniu

- Florystyka wielkanocna, (wianki na drzwi i okna, , ozdobne jaja, ozdobne koszyczki itp.)

− Florystyka związana z Adwentem i Bożym Narodzeniem

− Florystyka ślubna

− Florystyka żałobna( florystyka kondolencyjna, florystyka pogrzebowa, florystyka ofiarna)

− Kompozycje Walentynkowe

- Kompozycje florystyczne na inne okazje

Źródło: program nauczania florysta 343203 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012

- Florystyka sezonowa

− Dekoracje wnętrz świeckich

− Dekoracja wnętrz sakralnych

− Dekoracje wnętrz nietypowych ( np. hale targowe , wystawowe, scena teatralna)

− Okno wystawowe

− Dekoracja stołów

− Obiekty florystyczne

− Dekoracje roślinne balkonów

− Dekoracje roślinne tarasów

− Dekoracji roślinnych we wnętrzu.

− Dobór materiałów do wykonania dekoracji roślinnych.

− Zabezpieczenie materiałów florystycznych, technicznych lub gotowych wyrobów w trakcie transportu.

− Organizacja przedsięwzięcia

Itp.

3. Sprzedaż i usługi florystyczne

- wszystkie czynności związane ze sprzedażą, pracą pod presją czasu, radzenie sobie ze stresem

- stosowanie technik negocjacji i porozumień

- wykorzystywanie wybranego słownictwa/nazewnictwa specjalistycznego w zrozumieniu wypowiedzi w branżowych źródłach

- przeanalizowanie krótkiego tekstu pisemny dotyczący wykonywania typowych czynności zawodowych (również w języku obcym)

- ocenić jakość wykonania wyrobów i dekoracji florystycznych

- dobrać materiały i środki niezbędne do pielęgnacji wyrobów i kompozycji florystycznych

- zabezpieczyć kompozycje florystyczne przed więdnięciem

- Reklamacja w kwiaciarni

Itp.

Słuchacze otrzymują tzw. „dziennik praktyk” podzielony na kolejne dni, gdzie mają za zadanie wpisywać opanowywane przez siebie umiejętności. Na końcu dzienniczka instytucja, w jakiej odbywa się praktyka opiniuje Słuchacza oraz wystawia propozycję ocenę.

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia