Menu

Opis kierunku

W krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania wciąż przybywa seniorów, osób chorych i niesamodzielnych. Potrzebują one pomocy. Europa się starzeje, a wciąż zbyt mało osób kształci się w pożądanych na rynku pracy specjalnościach. Jedną z nich jest opiekun medyczny. Profesjonalni opiekunowie medyczni z Polski są bardzo potrzebni i mile widziani za granicą. Ze względu na deficyt profesjonalistów w zawodach medycznych za ich usługi przyznaje się w Europie wysokie wynagrodzenie.

  • Tryb nauczania:

    zaoczny

  • CZAS TRWANIA:

    1 rok

  • KOSZT:

    kierunek bezpłatny

  • UZYSKANY DOKUMENT:

    świadectwo MEN

  • UZYSKANY TYTUŁ:

    Opiekun medyczny

  • EGZAMIN:

    Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

  • Domy pomocy społecznej

  • Hospicja

  • Przychodnie

  • Sanatoria

  • Szpitale

  • Zatrudnienie u osób prywatnych